пятница, 3 апреля 2020 г.

Урок Ляльковий дім. Особистість Нори


Урок Ляльковий дім. Особистість Нори

 

Тема: Оновлення драматургії ХІХ ст. Генрік Ібсен „Ляльковий дім” – соціально-психологічна драма. 
Показ шляху становлення особистості Нори
Мета. Очікувані результати:
  • уміння аналізувати драматичний твір;
  • узагальнювати прочитане;
  • розкрити суть драми;
  • розглянути своєрідність її конфлікту;
  • усвідомити свою причетність до загальнолюдських моральних цінностей, громадянського обов’язку;
  • аргументувати власний погляд, оцінку, ставлення;
  • набути готовності подужати вимоги свого обов’язку і відчути радість виконаного зобов’язання.
Обладнання:      Портрет Генріка Ібсена, тексти драми „Ляльковий дім”, таблиці та схеми з теорії літератури (зовнішня та внутрішня дія, ібсенізм), репродукції картин Мунка та Е. Дега, музичні фрагменти балету „Сольвейг” Е. Гріга
Роздатковий матеріал: Питання щодо аналізу драматичного твору, тести по творчості Г.Ібсена, таблиці-схеми „Життєвий, творчий шлях Г.Ібсена”, „Характеристика системи персонажів драми”.
Девіз уроку:        Кожен день, кожен час
Нашого життя – це момент
Звитяжної Боротьби
Пауло Коельо
Проблема уроку: Становлення жінки у суспільстві, протест проти „чоловічих” законів, підкреслення біологічної різниці між духовним світом, способом мислення чоловіка і жінки
Тип уроку:          Засвоєння нових знань. Удосконалення навиків аналізу драматичного твору.
Епіграфи:   
Людина не Бог і не дух. Вона лише зерно вічності. Це, власне, і є найбільша мука.
Ісікава Такубоку
Людина відображається у своїх вчинках
Фрідріх Шиллер
Хід уроку:
         І. Вступне слово вчителя
У центрі Осло біля монументального національного театру, стоїть пам’ятник – немолода людина у строгому сюртуку. Постать Генріка Ібсена виглядає так само старомодно, як сіра масивна театральна споруда. Суворо і пильно вдивляється у перехожих чоловік з пишними бакенбардами схожий на урядовця чи гімназійного вчителя з давніх дагеротипів. І важко уявити собі, що за життя це був сповнений бурхливих почуттів і новаторських ідей, темпераментний, неспокійний геній, бунтівник і борець у царині мистецтва, невтомний шукач свіжого, оригінального поезії та драматургії.
Творчість Генріка Ібсена, безперечно, унікальне явище в літературі, а його п’єси мали не лише колосальний успіх, а великий вплив на становлення та розвиток національної драматургії, зокрема української. Яскравим підтверд-женням цього є його п’єса „Ляльковий дім”. На сьогоднішньому уроці ми намагатимемося знайти новий підхід до тлумачень змісту цього твору .
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Бліц-опитування:
1. Яким було становлення Ібсена – драматурга?
2. Назвіть художні особливості, притаманні різним етапам його творчості?
3. Під впливом яких авторів у Ібсена пробудився інтерес до драматургії?
4. Які основні проблеми порушуються у творчості автора?
5. Що ви знаєте про внесок митця у розвиток вітчизняного (норвезького) театру?
6. З якого часу до драматурга приходять справжній успіх та матеріалне забезпечення?
7. В чому була причина добровільно вигнання Ібсена – драматурга і соціального діяча?
8. Які п’єси були створені митцем за кордонами Норвегії?
ІІІ.Мотивація навчальної діяльності
Повідомлення теми, мети, проблеми уроку. (Учні записують у зошити тему та епіграфи уроку).
Давайте спробуємо визначити, що кожен з вас очікує від сьогоднішньої роботи на уроці. Які запитання ви хочете сформулювати з теми уроку? (Звучать запитання учнів).
IV. Робота над темою уроку
1. Слово викладача.
Одже, з одного боку, письменник продовжує вірити в радикальне звільнення людини, хоча і відбувається це нешвидко. Він різко і сміливо нападає на суспільство, порівнюючи його з комфортним кораблем у трюмі якого заховано труп. З іншого боку він починає бачити в людині (не в абстрактній, умовній, узагальнено-символічній), а конкретній – не тільки жертву суспільства, але й ту силу яка спроможна врятувати світ. Його погляд прикутий до героя, що народжується не в родині вікінгів чи в горах, а посеред прози побуту. Митець і мислитель не перестає вдивлятись у життя і вивчати його, сподіваючись знайти свій ідеал саме серед сучасників.
А які ж зміни приніс Ібсен у розвиток драматургічного мистецтва?
- Випереджальні завдання. Коментарі групи театральних критиків про зміст нової драматургії Генріка Ібсена
- Робота з таблицями „Зовнішня і внутрішня дія”, „Ібсенізм”.
- Бесіда: які відмінності ви побачили між класичною драмою та новою драмою Генріка Ібсена?
- Повідомлення літературознавців: Оцінка нової драми у європейських літературних колах того часу.
- Розбір вірша Генріка Ібсена у перекладі Анни Ахматової, визначення основного мотиву поезії, порівняння її з головною думкою п’єси.
- Тестування. Усне обговорення результатів.
2. Слово вчителя про історію написання п’єси.
В основі сюжету – реальні факти, що був засвідчений у датському містечку. Прототип Нори Лаура Кілер, котра маючи наміри врятувати чоловіка і дітей, винила спробу видати фальшивий вексель за справжній, але вчасно одумалась і знищила його. Про її вчинки дізнався чоловік. Під тиском родини, друзів, він розлучився з лаурою. Дітей у неї відібрали і превселюдно оголосили брехухою. Ця жінка стала жертвою суспільства.
3. Розглянемо сюжет та композицію драми.
а) „Ланцюжком” відтворити сюжет
б) Дослідження особливостей драматичного конфлікту, характери-стика системи персонажів, визначення зовнішньої, внутрішньої дії твору, сюжетної таємниці твору.
- Випереджальні завдання. Коментар групи сучасників автора, незалежних глядачів (доля твору на світових сценах, реакція на зміст п’єси).
4. Робота над карткою ЗЛОЧИН (дібрати до поданих літер слова що характеризують Нору до і після перетворення)
V. Інсценізація фрагменту кінцевої ІІІ дії (розмова Нори і Хельмера)
Питання для обговорення
1. Як ви зрозуміли останню сцену? Чим завершується п’єса?
2. Що ми знаємо про минуле Нори?
3. Як ви оцінюєте вчинок Нори, чи можна її виправдати?
4. Що відчуває Нора в очікуванні листа?
5. Якої реакції на лист вона чекає від чоловіка?
6. Який вихід знаходить Хельмер у цій ситуації?
7. Як ви оцінюєте рішення Нори залишити свій дім?
8. Чи, можливо, на вашу думку, повернення Нори в сім’ю? Якщо так, за яких умов?
9. У чому символічність назви п’єси
VІ. Робота в малих групах. 
Об’єнавшись в три групи додумайте черверту дію п’єси, її фінал.
VІІ. Узагальнення матеріалу
Слово викладача – визначаємо риси новаторства у п’єсі.
Розв’язка „Лялькового дому” – результат катастрофи, і сама є катастрофою. Своїм фіналом „Ляльковий дім” дав приклад дуже своєрідної розв’язки конфлікту драми, коли драма безпосередньо стикається з трагедією, герой тут не гине, а навпаки, виявляється переможцем, оскільки він знаходить сам себе і володіє достатньою мужністю, щоб здійснити свою волю і відкинути все те, що йому заважало; разом з тим, це перемога героя забарвлена трагізмом, оскільки вона означає болісний розрив зі всім його попереднім існуванням і робить його самотнім. Перемога героя, тобто його внутрішнє звільнення і обрання свого справжнього шляху не означає завершення і закінчення його боротьби, взагалі всього конфлікту.
Фінал „Лялькового дому” показує наявність у суспільстві „справжньої людини” яка прагне до волі і внутрішньої незалежності і здатна на будь-які жертви для досягення мети, відмовившись від будь-яких компромісів. Фінал „Лялькового дому” стверджує право такої людини на немилосердний розрив зі свом минулим, з усім, що знеособлює її і заважає вільному прояву її індевідуальності.
Бесіда з учнями на закріплення матеріалу.
VІІІ. Підсумок уроку. Оцінювання результатів
Звертаємо увагу на очікувані результати. Готуємо скриньку для наступних поколінь учнів.
ІХ. Домашнє завдання:
1. Випереджальні завдання щодо життєвого і творчого шляху Бернарда Шоу
2. Прочитати текст п’єси „Пігмаліон”

Урок Ляльковий дім. Особистість Нори Урок Ляльковий дім. Особистість Нори   Тема:   Оновлення драматургії ХІХ ст. Генрік Ібсен...